ALO MALİYE 444 0 189

444 0 189 Alo Maliye vergi mevzuatıyla ilgili tereddüde düşülen konularda danışma hizmeti vermekle beraber aynı zamanda vatandaşlarımızın vergisel boyuttaki ihbar ve şikayetlerini kabul ederek mükellefler nezdinde gerekli denetimi yapmaktadır.

1-GENEL BİLGİ VE DANIŞMA HATTI OLARAK ALO MALİYE 444 0 189

Vergi mevzuatıyla ilgili tereddüde düşülen konularda 444 0 189 Maliye hattı günün her saati aranarak bilgi alınabilir.189 Alo Maliye , hafta içi her gün 08:00-19:00 saatleri arasında, Cumartesi ve Pazar günleri saat 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Çalışma saatlerinden sonra ise 189 Alo maliye hattına gelen telefonlar telesekretere kaydedilmektedir. Ertesi çalışma gününde telesekreter kayıtları dinlenerek ilgililere gerekli bilgiler hemen verilmektedir.

2-İHBAR VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME HATTI  ALO MALİYE 444 0 189

444 0 189 Alo Maliye servisi vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve vergi kanunlarına uygun hareket edilmesi için vatandaşlarla beraber işbirliği içinde olan ve onların yardımıyla denetim yapan bir servistir. Vatandaşlarımızın ihbar ve şikayetleri üzerine servisimizce en kısa zamanda denetim yapılıp işlem sonuçlandırılmaktadır.

İHBAR TAZMİNATI :

1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların intifa Haklarını ve daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiyelere Dair Kanun kapsamında yapılan ihbarlara istinaden ihbarcıların gerekli şartları taşımaları halinde tahakkuk eden vergi ve vergiye bağlı cezalar üzerinden yüzde on nispetinde ikramiye verilir.

Şikayet: Vergisel anlamda şikayet, mal ve hizmet alımı karşılığında V.U.K nu hükümleri gereğince düzenlenmesi gereken belgeleri alamayıp mağdur olan kişinin bu konuyla ilgili bildirimine denir.


Şikayette Aranacak Şartlar:

Şikayet sahibinin adı soyadı iş veya ikametgah adresi ve telefon numarasının bulunması

Şikayet ile ilgili bilgi ve belgenin mevcut olması durumunda bunların bildirilmesi gerekmektedir.

3-İHBARLAR VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

444 0 189 Alo Maliye servisine yapılan ihbar ve şikayetlerin teyidinin yapılmasıyla birlikte ekipler mükelleflerin adreslerinde gerekli denetimleri yapmaktadır. İhbar ve şikayetin kayıt altına alınmasıyla birlikte kimi zaman aynı gün en geç ertesi gün şikayet edilen adrese giderek mükellefler nezninde gerekli denetimlere başlamakta ve sonuçlandırılmaktadır.

4 – İHBARLAR VE ŞİKAYETLERİN SONUCU HAKKINDA BİLGİLENDİRME:

Yapılan İhbarlar ve şikayetlerin değerlendirilmesi sonucu V.U.K nun 5.maddesi (vergi mahremiyeti) nin sınırları dahilinde ihbarcı veya şikayetçi aşağıdaki şekilde bilgilendirilmektedir :

İhbarcı veya şikayetçinin vermiş olduğu telefon numarası aranarak

Dilekçe ile yapılan müracaatlarda adres bildirilmesi halinde ilgili adrese yazıyla.

İnternet ortamında elektronik posta göndermek suretiyle yapılmaktadır.